OGŁOSZENIA W ZWIĄZKU Z COVID-19

Przypominamy, że od ubiegłej niedzieli 31 maja 2020 zniesiona została dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Zwolnione są oczywiście osoby w kwarantannie oraz chore.

Przypominamy, że uczestników liturgii wewnątrz kaplicy obowiązuje noszenie maseczek. Osoby nie mające maseczek mogą uczestniczyć w Mszy świętej na zewnątrz, zachowując dystans 2 m (z wyjątkiem rodzin).

Komunię świętą przyjmujemy do ust lub na rękę. Osoby przyjmujące Komunię na rękę podchodzą jako pierwsze do rozdających Pana Jezusa: robiąc tron ze swoich rąk i spożywając Ciało Pańskie przy kapłanie bądź szafarzu. W drugiej kolejności ustawiają się osoby przyjmujące Komunię świętą do ust.

Prosimy o zachowanie tych zasad.

Poniżej fragmenty wcześniejszych komunikatów:

Jeżeli ktoś, przy zachowaniu higieny swoich dłoni (które przecież także mogą przenosić zakażenie, podobnie jak usta), starając się mieć dłonie sterylne i nie dotykając maseczki w okolicach środka (odsłaniając usta z jednej strony na drugą), decyduje się jednak na Komunię św. na rękę, to przypominamy, jak prawidłowo należy to uczynić. Lewą dłoń kładziemy na prawą, czyniąc, jak to określił św. Jan Chryzostom, „tron dla Chrystusa”. Gdy kapłan położy Ciało Pańskie na dłoni spożywamy je od razu, przy kapłanie. Nie odchodzimy z Komunią na dłoni. Następnie naszym obowiązkiem jest sprawdzić i zadbać z wielką pieczołowitością, czy na dłoni nie pozostały żadne okruszki z Ciała Pańskiego. Jeżeli tak, staramy się je spożyć ze czcią, aby Ciało Pańskie nie doznało profanacji.

Sakrament pokuty i pojednania w naszej parafii w dni powszednie, po uprzednim umówieniu się telefonicznie, w godz. 9:00-16:30. Telefon do ks. Łukasza: 784-305-001. Spowiedź odbywa się na spacerze w parku. Można także korzystać ze spowiedzi w trakcie Mszy świętych niedzielnych.

Jeśli ktoś pragnie wesprzeć parafię w kosztach utrzymania, można dokonywać wpłat na konto nr: 82 1240 1037 1111 0010 3457 0846 tytułem „Cele kultu religijnego – taca”.

Za wszystkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

Pomimo obecnych trudności i bolesnych wyrzeczeń pozostajemy w jedności z Wami wszystkimi. Jako ludzie wiary ufamy, że miłosierny Bóg nie opuści tych, których kocha.
Opiece św. Rocha, naszego patrona, polecamy siebie i Was.

Duszpasterze Parafii św. Rocha w Lipkowie

PS. Litania do św. Rocha znajduje się m.in. pod tym odnośnikiem