Intencje mszalne

INTENCJE MSZALNE XXXIV Niedziela Zwykła – 22.11.2020 Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
8.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. Janusza Nowińskiego
10.00 + Janusza, Bogdana, Artura Cuprzyńskich oraz ZmR Cuprzyńskich, Mandesów i Wittów
11.30 + Stanisława Wołkow w 28 r. śmierci; Mariannę i Mikołaja Wołkow
13.00 1) W int. Elżbiety w 36 r.
2) + Piotra i Wacławę Żurawskich
17.00 + Jana i Cecylię Rybaczewskich zm. z ich rodzin


Poniedziałek 23 .11
18.00 O pokój i pojednanie w rodzinach i naszej Ojczyźnie


Wtorek 24.11
18.00 1) + Grzegorza Sobieckiego, Kazimierza Regulskiego, ZmR Sobieckich
i Niemiec
2) O pojednanie w rodzinie i szybkie porozumienie w trudnej sprawie


Środa 25 .11
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i jej męża Pawła, dla ich dzieci oraz o wzajemną miłość i potrzebne łaski


Czwartek 26 .11
18.00 O pokój i pojednanie w rodzinie Jabłońskich


Piątek 27 .11
18.00 O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Hanny Grzybowskiej, Grzegorza i Daniela Grzybowskich, rodziny Wodarskich i Malesz oraz dla Mariji i Nadii


Sobota 28 .11
18.00 + Stanisławę, Mariana Siedleckich, Henrykę, Mirosławę, Kazimierza,
Sławomira Cieszkowskich i Jadwigę Andrzejewską