Kolęda w nadchodzącym tygodniu

Rozpoczynamy wizyty duszpasterskie w Hornówku.

W sobotę 5 stycznia od godz. 10:30

Pierwszy kapłan: ul. Kurowskiego, strona nieparzysta
Drugi kapłan: ul. Kurowskiego, strona parzysta.

Prosimy o przywiezienie i odwiezienie księdza z kolędy.