Kolęda w nadchodzącym tygodniu (5-8 luty)

5 lutego 2018, poniedziałek:

Pierwszy ksiądz od 17:00: ul. Przy Parku, nry 1-25

Drugi ksiądz od 17:00: ul. Przy Parku, nry 27-50

 

6 lutego 2018, wtorek:

Pierwszy ksiądz od 17:00: ul. Przy Parku, nry 51-77

Drugi ksiądz od 17:00: ul. Przy Parku, nry 79-102

 

7 lutego 2018, środa:

Jeden ksiądz od 19:00: ul. Rocha Kowalskiego

 

8 lutego 2018, czwartek:

Jeden ksiądz od 19:00: ul. Jakubowicza, nry 63a, 63b, 65a, 65b

 

Bardzo dziękujemy za serdeczne przyjęcie nas po kolędzie w tym roku. Za tydzień w niedzielę podsumujemy tegoroczne odwiedziny duszpasterskie. Jeśli podczas odwiedzin pominęliśmy kogoś z mieszkańców Lipkowa, Koczarg Starych lub Stanisławowa, przepraszamy i uprzejmie prosimy o kontakt osobisty w zakrystii, kancelarii lub telefonicznie, celem umówienia kolędy.