Kolęda w nadchodzącym tygodniu (po 24 lutego)

Poniedziałek 25 lutego 2019

      Pierwszy kapłan od 17:00: ul. Górki, n-ry nieparzyste od 1 do 49

      Drugi kapłan od 19:00: ul. Górki, n-ry parzyste od 28 do 52

Wtorek 26 lutego 2019

      Jeden kapłan od 17:00: ul. Górki, n-ry nieparzyste od 59 do 105

Prosimy o przywiezienie i odwiezienie księży z kolędy. Osoby, które nie mogły w wyznaczonym terminie przyjąć księdza po kolędzie, a chciałyby to uczynić, proszone są o zgłoszenie się do zakrystii.