Litania do św. Rocha

Kyrie elejson
Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas    
Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże
zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże 

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo, Matko Boża
módl się za nami

Święty Rochu, wyznawco Chrystusa

Miłośniku Krzyża Pańskiego

Młodzieńcze, z sercem cichym i pokornym jak serce Jezusa

Obrońco wiary świętej 

Naśladowco Chrystusowego ubóstwa      

Wizerunku prawdziwej pobożności   

Wodzu cnót najdoskonalszy

Zachowujący czystość nieskalaną  

Przykładzie ducha apostolskiego   

Mężu Boży miłujący ludzi ponad własne życie  

Wytrwały pielgrzymie

Całego świata Patronie od zarazy i morowego powietrza 

Troskliwy opiekunie sierot 

Łaskawy ojcze ubogich i opuszczonych

Patronie chorych i konających   

Potężny wspomożycielu zranionych i odrzuconych

Wypraszający u Boga uzdrowienie duszy i ciała

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, przez zasługi św. Rocha prosimy Ciebie:

– abyś nas od powietrza, głodu, ognia i wojny wybawić raczył
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie

– abyś nas od grzechu ciężkiego zachować raczył,
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie

– abyś nas za przykładem św. Rocha w służbie Twojej utwierdzić raczył
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie

– abyś nam, synom i córkom swoim, pokój, zgodę i miłość prawdziwą dać raczył
Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami

Chryste usłysz nas    
Chryste wysłuchaj nas

Módlmy się:

Wszechmogący wieczny Boże, który za przyczyną św. Rocha Wyznawcy skarby dobroci i miłosierdzia swego wiernym rozdajesz, daj nam prosimy Cię, abyśmy czcząc go i wzywając jego pomocy od wszelkich chorób duszy i ciała wolnymi byli. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Święty Rochu Wyznawco   módl się za nami