Niedziela Miłosierdzia

  1. Dzisiaj obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego. Ma ono najwyższą rangę wśród wszystkich form nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia, które zostały objawione siostrze Faustynie. Sam Pan Jezus przekazał swoją wolę co do powstania tego święta oraz obrazu, który się z nim łączy: „Ja pragnę, aby było Miłosierdzia Święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być Świętem Miłosierdzia” (Dz. 49)
  2. Dziś o godz. 15:00 w kaplicy sprawowana będzie Godzina Miłosierdzia. Wystawiony będzie Najświętszy Sakrament, przed którym odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy do duchowej łączności i wspólnej modlitwy w domach w tym czasie.
  3. W środę 22 kwietnia o 18:00 sprawować będziemy Mszę świętą z modlitwą za pośrednictwem św. Rity – patronki spraw trudnych.
  4. W czasie pandemii w naszej parafii celebrowane są w tygodniu dwie Msze święte: o 8:30 i 18:00. Przed wieczorną Mszą świętą adoracja najświętszego sakramentu o 17:30. Przypominamy, że od maja wieczorna Msza święta niedzielna sprawowana będzie o 18:30. Nie będzie więc Mszy o 17:00.
  5. Przypominamy, że I Komunia św. dzieci została przeniesiona na sobotę 20 czerwca 2020 r., godz. 11:00. Ostateczny termin potwierdzimy pod koniec maja.
  6. Od jutra, zgodnie z nowymi wytycznymi Ministra Zdrowia, we Mszy św. w naszej kaplicy może uczestniczyć 12 wiernych. Wejście do kaplicy bocznymi drzwiami. Również od jutra zostanie na nowo udostępniony cmentarz.
  7. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Pelagię PŁOCHĘ. Polecajmy Ją Bożemu miłosierdziu.