Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

  1. Rozpoczynamy dziś rekolekcje adwentowe. Jest to dobra okazja do pogłębienia relacji z Jezusem i przedświątecznej spowiedzi św. Dziś nauki rekolekcyjne na każdej Mszy święte, zaś w poniedziałek i wtorek ksiądz rekolekcjonista głosić będzie słowo na Mszach o 9:00, 18:00 i 19:30.
  2. Wszystkich czcicieli Matki Bożej zapraszamy na nabożeństwo Akatystu o Bogurodzicy dzisiaj, które odbędzie się dzisiaj po Mszy św. o godz. 17:00.
  3. W czasie Adwentu zapraszamy codziennie, szczególnie dzieci, na Msze święte roratnie, sprawowane w dni powszednie o godz. 7:00. Przychodzimy na nie z zapalonymi lampionami.
  4. Za tydzień będziemy zbierać ofiary do puszek na paczki dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii.
  5. Zapraszamy, aby małżeństwa, które w tym roku kalendarzowym przeżywały okrągłe jubileusze swojego małżeństwa (5,10,15 itd. lat), zgłosiły się do zakrystii. Już teraz zapraszamy na Mszę świętą za Jubilatów, którą sprawować będziemy w Niedzielę św. Rodziny 29 grudnia o godz. 13:00.
  6. W zakrystii można nabyć opłatki na stół wigilijny oraz świece Caritas.
  7. Kancelaria parafialna czynna jest we wtorki i środy od 8:00 do 9:00 i w soboty od 9:00 do 10:00.
  8. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie nas w tym tygodniu po kolędzie.