V Niedziela Wielkiego Postu

 1. W czwartek 2 kwietnia przypada 15 rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Prośmy tego dnia o szczególne wstawiennictwo za nami i naszą ojczyzną.
 2. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. Ze względu na czas epidemii skorzystajmy z transmisji Mszy św. w telewizji.
 3. Z powyższych względów sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany poza konfesjonałem, a najlepiej poza kaplicą, po uprzednim umówieniu się telefonicznie, w tygodniu, w godz. 9:00 – 16:30. Tel. do ks. Łukasza: 784-305-001.
 4. Odwiedziny chorych zostają odwołane. Wizyta z posługą domową odbywać się może tylko w niebezpieczeństwie śmierci.
 5. Aktualne informacje, związane z posługą w naszej parafii, są na stronie parafialnej, w „ogłoszeniach bieżących”. Strona parafii: http://www.swroch-lipkow.pl
 6. Zachęcamy do ofiarnej modlitwy do naszego patrona, św. Rocha. Tekst Litanii jest również dostępny na stronie parafialnej. W łączności z papieżem Franciszkiem i całym Kościołem błagajmy miłosiernego Boga o ustanie epidemii. Dla wszystkich zmarłych prośmy o pokój duszy, a dla tych, którzy niosą pomoc, o zdrowie i siły do pełnienia posługi.
 7. Papież Franciszek ustanowił szczególny odpust zupełny dla:
  – Dla wszystkich chorych, zarażonych koronawirusem
  – Dla wszystkich posługujących chorym, całej służby zdrowia i wolontariuszy
  – Dla każdego, kto modli się żarliwie w intencji ustania epidemii
  Odpust jest pod zwykłymi warunkami, to znaczy: pragnienie odpustu, wyzbycie się przywiązania do grzechu, stan łaski uświęcającej, modlitwa Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga i w intencji Ojca świętego. Papież dodał, że wobec osób nie mogących spełnić zwykłych warunków odpustu wystarczy samo pragnienie, aby je wypełnić.