Wskazówki dojazdu

Lipków jest główną miejscowością przy trasie łączącej Stare Babice z Izabelinem. Wieś połączona jest ze stolicą autobusem podmiejskim linii 714 obsługiwanej przez ZTM. Przez miejscowość przebiegają także trasy autobusów komunikacji lokalnej L-6, L-7 i L18.

Przystanek ZTM „Muzeum Lipków”.