ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Ja nie wiem o mój Panie, Któryś miał w żłobie tron,
Czy dusza moja biedna milsza Ci jest niż on.
Ulituj się nade mną – błagać Cię kornie śmiem!
Gdyś stajnią nie pogardził – nie gardź i sercem mem!

 

Drodzy Parafianie,

 

Święta Bożego Narodzenia to czas zachwytu nad przedziwną tajemnicą Pokory Boga,

który chociaż jest Bogiem, nie wstydził się stać się człowiekiem.

Bóg nie bał się narodzić w stajni, chociaż w ludzkim rozumieniu było to upokarzające.

Niech przykład pokory Boga prowokuje nas do tego, byśmy jak On – służyli sobie nawzajem

i wzajemnie przed sobą się uniżali.

Bóg nie boi się naszych serc, chociaż czasem przypominają one nieuporządkowaną stajnie.

Bóg chce się w nich rodzić i sam wypełniać je swoją miłością, tak,

abyśmy potem mogli tą Miłość nieść naszym bliskim.

Niech Nowonarodzony Jezus wypełnia nas swoim światłem i radością!

 

W błogosławieństwem Bożym:

Duszpasterze parafii św. Rocha.