I Niedziela Wielkiego Postu

 1. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych w piątki o godz. 18.30 na Drogę Krzyżową a w niedziele o godz. 16.30. na Gorzkie Żale. Za udział w
  nabożeństwie Gorzkich Żali w Wielkim Poście oraz za odprawienie Drogi Krzyżowej (każdego dnia roku) można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami tj.
  brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, Spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
 2. Od kilku już lat, wybrane kościoły Warszawy stają się kolejnymi „stacjami” Wielkiego Postu. W każdym wyznaczonym kościele stacyjnym obowiązuje tego dnia
  ten sam program. Kościół ten otwarty będzie od 6.00 do 21.00. Przez cały dzień będzie możliwość spowiedzi, do godz. 15.00 potrwa adoracja Najświętszego
  Sakramentu. Poza tym, o godz. 12.00 wspólna modlitwa Anioł Pański i Różaniec, o 15.00 Koronka do Miłosierdzia bądź Droga Krzyżowa, o 19.00 Gorzkie Żale.
  Centralnym wydarzeniem każdego dnia modlitwy stacyjnej będzie Msza święta sprawowana o godz. 20.00. Wykaz tych kościołów na poszczególne dni znajduję się w
  gablocie i w przedsionku kaplicy.
 3. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Warszawie.
 4. Jutro 22 II, po Mszy św. o godz. 18.00, modlimy się za wstawiennictwem św. Rity patronki spraw trudnych.
 5. W ubiegłym tygodniu odeszła do Boga + Elżbieta Berkowska. Wieczny Odpoczynek racz jej dać Panie ….