Uroczystość Narodzenia Pańskiego 25-26.12.2021 r.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego

25-26.12.2021 r.

1. W Uroczystość Bożego Narodzenia Msze św. sprawowane są: o północy oraz o godz. 10.00; 11.30; 13.00 i 17.00 W drugi dzień Świąt, Święto Świętej Rodziny Msze św. według porządku niedzielnego. Na Mszy św. o godz. 13.00, będziemy modlić się za małżeństwa przeżywające w tym roku Okrągłą rocznicę zawarcia tego sakramentu. Będziemy dziękować Bogu za ich życie i prosić o dalsze potrzebne łaski.
2. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie zbiórki i przygotowanie paczek świątecznych dla osób potrzebujących z naszej parafii. Szczególne podziękowania dla Michała i Marzeny Dorosińskich, Janusza i Anny Willińskich, Andrzeja i Marii Kwasowiec, Krzysztofa Łyziaka i Marka Świcia. Zebrano 5341,26 gr. Dziękujemy też Tomaszowi Rene za przekazanie cytrusów – wszystkim składamy Bóg zapłać.

3. Dziękujemy za pomoc w wystroju kaplicy Sylwkowi Orlińskiemu, Mariuszowi Winiarczykowi, Danielowi Paffowi, Michałowi Hanowi i Tomaszowi Dyrowi.

4. Zapraszamy na Adorację i Mszę św. na zakończenie roku – 31 XII o godz. 17.00

5. Od nowego roku wprowadzam dodatkową Mszę św. w dni powszednie o godz. 7.30

6. W sobotę 1 stycznia obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Porządek Mszy św. jak w niedzielę.