II Niedziela Zwykła16.01.2022 r.

II Niedziela Zwykła16.01.2022 r.

1.W tym tygodniu rozpoczniemy wizytę duszpasterską – kolędę. Będziemy, tak jak w zeszłym roku odwiedzać domy tych parafian, którzy wyrażą chęć osobistego spotkania. Zgłoszenia indywidualne, przyjmujemy jeszcze dziś w zakrystii.

2. W przyszłą niedzielę (23 stycznia) po Mszy św. o godz.17.00 w kaplicy, odbędzie się spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

3.Za tydzień, odbędzie się spotkanie synodalne w ramach dekanatu z udziałem przedstawicieli naszej wspólnoty. Do tego czasu można zgłaszać swoje inicjatywy i wnioski mające na celu troskę o dobro Kościoła w formie pisemnej, do skrzynki na końcu kaplicy. Prosimy o konkretne propozycje z kontaktem do osoby zgłaszającej.

4. W przyszłą niedzielę, przeprowadzona zostanie zbiórka do puszek na terapię genową dla naszej małej parafianki Gabrysi.

5. W Kościele rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Szczegóły na tablicy ogłoszeń.

6. W sobotę 22 I odbędzie się Rajd Powstania Styczniowego 1863 r. Początek rajdu w Truskawiu o godz. 10.00.Przy mogile powstańczej w Budach Zaborowskich, o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. Spotkanie zakończy się ogniskiem przy leśniczówce i wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych. Serdecznie zapraszamy.

7. W ubiegłym tygodniu odeszła do Boga śp. Janina Trojanowska.Wieczny Odpoczynek racz jej dać Panie ….