Niedziela Chrztu Pańskiego 09.01.2022 r.

Niedziela Chrztu Pańskiego 09.01.2022 r.

1.Dzisiejszym Świętem Chrztu Pańskiego, kończymy okres Bożego Narodzenia i rozpoczynamy okres zwykły Roku Liturgicznego. Zgodnie jednak z tradycją, kolędy śpiewamy do Święta Ofiarowania Pańskiego tj. do 2 lutego.

2. Wczoraj odbyło się w naszej parafii spotkanie synodalne. Za dwa tygodnie takie spotkanie, odbędzie się w ramach dekanatu z udziałem przedstawicieli naszej wspólnoty. Do tego czasu można zgłaszać swoje inicjatywy i wnioski mające na celu troskę o dobro Kościoła w formie pisemnej, do skrzynki na końcu kaplicy. Prosimy o konkretne propozycje z kontaktem do osoby zgłaszającej.

3.Zapraszamy wszystkich, którzy mogą i chcą zacząć dzień Eucharystią na dodatkową Mszę św. w dni powszednie o godz. 7.30.

4. Wkrótce rozpoczniemy tradycyjną wizytę duszpasterską – kolędę. Będziemy, tak jak w zeszłym roku odwiedzać domy tych parafian, którzy wyrażą chęć osobistego spotkania. Będziemy umawiać się indywidualnie, po wcześniejszym zgłoszeniu w zakrystii, kancelarii lub telefonicznie. Zgłoszenia przyjmujemy do przyszłej niedzieli.

5. W niedzielę 16 stycznia podsumujemy miniony 2021 rok i przedstawimy na każdej Mszy św. sprawozdanie duszpastersko – gospodarcze.

6. Serdeczne podziękowania składamy organizatorom wspólnego kolędowania: Państwu Dobrzyńskim, Romańskim, Gąsińskim i Gara oraz wszystkim biorącym udział we wspólnym śpiewie na chwałę Boga.

7. W sobotę 22 I odbędzie się Rajd Powstania Styczniowego 1863 r. Początek rajdu w Truskawiu o godz. 10.00. O godz. 12.00 przy mogile powstańczej w Budach Zaborowskich zostanie odprawiona Msza św. Zakończenie ogniskiem przy leśniczówce i wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych. Serdecznie zapraszamy.