VI Niedziela Zwykła 13.02.2022 r.

VI Niedziela Zwykła 13.02.2022 r.

1.W przyszłą niedzielę 20 lutego po Mszy św. o godz. 11.30, odbędzie spotkanie dzieci I komunijnych.

2. Również w przyszłą niedzielę (20 lutego) po Mszy św. o godz.17.00 w kaplicy, odbędzie się spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

3. Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nas w ubiegłym tygodniu po kolędzie. Nadal będziemy odwiedzać domy tych parafian, którzy wyrażą chęć osobistego spotkania. Zgłoszenia indywidualne przyjmujemy w zakrystii.

4. W ubiegłym tygodniu odszedł do Boga śp. Kazimierz Król. Wieczny Odpoczynek racz mu dać Panie ….

Spotkania synodalnych grup dyskusyjno-roboczych w Parafii

Na spotkania synodalnych grup dyskusyjno-roboczych zaproszony jest każdy parafianin, który chce służyć innym swoimi pomysłami i pracą – zgodnie z osobistym obszarem zainteresowań, zdolnościami i rozeznaniem potrzeb.

W wyniku dotychczasowego rozeznania zaplanowano cztery tematyczne grupy dyskusyjno-robocze:

  1. Tworzenie wspólnot ewangelizacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży młodszej.

Spotkanie zainteresowanych we wtorek, 22 lutego, o godz. 19.

Prosimy o wstępne przemyślenie i przemodlenie propozycji stałych i doraźnych form pracy z dziećmi w dwóch grupach wiekowych: 6-9 lat i 10-14 lat (np.: chór dziecięcy, zabawy ewangelizacyjne po dziecięcej mszy św., wycieczki przygodowo-poznawcze
z ojcami rodzin, organizacja jasełek).

  1. Organizowanie spotkań kształceniowych młodzieży licealnej i starszej.

Spotkanie zainteresowanych w środę, 23 lutego, o godz. 19.

Prosimy o wstępne przemyślenie na modlitwie propozycji cykli tematycznych będących pomocą przy wkraczaniu młodych katolików w życie współczesnego świata (w tym: zagadnienia społeczne i gospodarcze prowadzone na kanwie nauki społecznej Kościoła). Pożądane byłyby propozycje spotkań młodych z osobami-autorytetami w różnych, ważnych dla młodych, aspektach życia.

  1. Inicjowanie form sprzyjających pogłębianiu życia duchowego Parafian.

Spotkanie zainteresowanych w czwartek, 24 lutego, o godz. 19.

Prosimy o wstępne przemyślenie na modlitwie możliwości głębszego zaangażowania wiernych w liturgię i nabożeństwa o charakterze adoracyjnym, jak również okolicznościowe włączanie Parafian do wybranych ogólnopolskich inicjatyw modlitewnych stanowiących odpowiedź katolików na znaki czasu. Pożyteczne byłoby popularyzowanie działań stałych grup parafialnych: kół Żywego Różańca i kręgów Domowego Kościoła.

  1. Praca charytatywna w Parafii i pogłębianie więzi wspólnotowych. ­

Spotkanie zainteresowanych w piątek, 25 lutego, o godz. 19.

Grupa charytatywna deklarująca stałą śródroczną pracę wśród Parafian już powstała i odbyła pierwsze spotkanie. Jest możliwość dołączenia do niej z własnymi pomysłami i wolą zaangażowania.

Spotkania grup będą miały miejsce w sali plebanii. Prosimy o punktualne przybycie.