VII Niedziela Zwykła 20.02.2022 r.

VII Niedziela Zwykła 20.02.2022 r.

1.Dziś po Mszy św. o godz. 11.30, odbędzie spotkanie dzieci I komunijnych a po wieczornej Mszy św. spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

2. We wtorek (22 II) o godz. 18.00, Msza św. za wstawiennictwem św. Rity patronki spraw trudnych. Swoje intencje można składać do koszyka przed Mszą św.

3. W sobotę (26 II) o godz. 20.30 w Niepokalanowie odbędzie się modlitwa z prośbą o błogosławieństwo dla Polski. Mszę św. sprawuje ks. Dominik Chmielewski. Szczegóły na plakacie.

4.W tym tygodniu, na plebanii odbędą się spotkania grup synodalnych:
– we wtorek, 22 lutego, o godz. 19 – Tworzenie wspólnot ewangelizacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży młodszej
– w środę, 23 lutego, o godz. 19 – Organizowanie spotkań kształceniowych młodzieży licealnej i starszej
– w czwartek, 24 lutego, o godz. 19 – Inicjowanie form sprzyjających pogłębianiu życia duchowego Parafian
– w piątek, 25 lutego, o godz. 19 – Praca charytatywna w Parafii i pogłębianie więzi wspólnotowych

5. W ubiegłym tygodniu odeszła do Boga śp. Marianna Berkowska. Wieczny Odpoczynek racz jej dać Panie …

Spotkania synodalnych grup dyskusyjno-roboczych w Parafii

22 – 25 lutego 2022 roku

Na spotkania synodalnych grup dyskusyjno-roboczych zaproszony jest każdy parafianin, który chce służyć innym swoimi pomysłami i pracą – zgodnie z osobistym obszarem zainteresowań, zdolnościami i rozeznaniem potrzeb.

W wyniku dotychczasowego rozeznania zaplanowano cztery tematyczne grupy dyskusyjno-robocze:

  1. Tworzenie wspólnot ewangelizacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży młodszej.

Spotkanie zainteresowanych we wtorek, 22 lutego, o godz. 19.

Prosimy o wstępne przemyślenie i przemodlenie propozycji stałych i doraźnych form pracy z dziećmi w dwóch grupach wiekowych: 6-9 lat i 10-14 lat (np.: chór dziecięcy, zabawy ewangelizacyjne po dziecięcej mszy św., wycieczki przygodowo-poznawcze z ojcami rodzin, organizacja jasełek).

  1. Organizowanie spotkań kształceniowych młodzieży licealnej i starszej.

Spotkanie zainteresowanych w środę, 23 lutego, o godz. 19.

Prosimy o wstępne przemyślenie na modlitwie propozycji cykli tematycznych będących pomocą przy wkraczaniu młodych katolików w życie współczesnego świata (w tym: zagadnienia społeczne i gospodarcze prowadzone na kanwie nauki społecznej Kościoła). Pożądane byłyby propozycje spotkań młodych z osobami-autorytetami w różnych, ważnych dla młodych, aspektach życia.

  1. Inicjowanie form sprzyjających pogłębianiu życia duchowego Parafian.

Spotkanie zainteresowanych w czwartek, 24 lutego, o godz. 19.

Prosimy o wstępne przemyślenie na modlitwie możliwości głębszego zaangażowania wiernych w liturgię i nabożeństwa o charakterze adoracyjnym, jak również okolicznościowe włączanie Parafian do wybranych ogólnopolskich inicjatyw modlitewnych stanowiących odpowiedź katolików na znaki czasu. Pożyteczne byłoby popularyzowanie działań stałych grup parafialnych: kół Żywego Różańca i kręgów Domowego Kościoła.

  1. Praca charytatywna w Parafii i pogłębianie więzi wspólnotowych. ­

Spotkanie zainteresowanych w piątek, 25 lutego, o godz. 19.

Grupa charytatywna deklarująca stałą śródroczną pracę wśród Parafian już powstała i odbyła pierwsze spotkanie. Jest możliwość dołączenia do niej z własnymi pomysłami i wolą zaangażowania.

Spotkania grup będą miały miejsce w sali plebanii. Prosimy o punktualne przybycie.