Niedziela 08.01.2023 – Święto Chrztu Pańskiego

1. Dzisiejszym Świętem Chrztu Pańskiego, kończymy okres Bożego Narodzenia i rozpoczynamy okres zwykły Roku Liturgicznego. Zgodnie jednak z polską tradycją, kolędy śpiewamy do Święta Ofiarowania Pańskiego tj. do 2 lutego.

2. Serdeczne podziękowania składamy organizatorom wspólnego kolędowania w Uroczystość Trzech Króli: Państwu Jolancie i Krzysztofowi Dobrzyńskim, Zofii i Stanisławowi Romańskim, a także Państwu Gąsińskim i Gara oraz wszystkim biorącym udział we wspólnym śpiewie na chwałę Boga.

3. Dziś 8 stycznia spotkanie przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania mają kandydaci z grup A i B a w niedzielę 15 stycznia – z grup C i D. Spotkanie dla wszystkich kandydatów odbędzie się 22 stycznia po wieczornej Mszy św. (o godz. 19.00).

4. W ostatnim tygodniu odszedł do Boga: śp. Feliks Dąbrowski. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…