Świąteczna paczka

Ofiary do puszek na „świąteczną paczkę” dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia z naszej parafii można przekazać jeszcze na konto parafialne o numerze: 82 1240 1037 1111 0010 3457 0846 z dopiskiem w tytule „świąteczna paczka”.