Triduum Paschalne

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej

Triduum Paschalne rozpoczynamy w Wielki Czwartek (06.04.2023 r.), kiedy to wspominamy Ostatnią Wieczerzę, podczas której Chrystus ustanowił Sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Na zakończenie następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy przechowania, czyli ciemnicy.

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej

W tym dniu wspominamy mękę i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy Kościół nie sprawuje Mszy św. Po zakończeniu liturgii, Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego.

Wielka Sobota – Błogosławieństwo pokarmów

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Nie odprawia się wtedy Mszy świętej. W ciągu dnia błogosławi się pokarmy.

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna to najważniejsze wydarzenie w Kościele katolickim i dla każdego człowieka. Była to pierwsza Msza Niedzieli Wielkanocnej. Tej nocy świętowaliśmy Zmartwychwstanie Chrystusa.