Boże Ciało

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli w Boże Ciało (30 maja 2024 r.) dziękujemy Bogu za bezcenny pokarm na drodze do wieczności – Eucharystię – czyli Jego prawdziwe Ciało i Krew. Główna uroczystość odbyła się o godzinie 11.30, po której wyruszyliśmy procesyjnie z kościoła do czterech ołtarzy.