Bądźmy w kontakcie

We wszelkich sprawach dotyczących parafii prosimy o kontakt z kancelarią parafialną.

Dane adresowe

ul. Jakubowicza 120
05-080 Lipków

Numery kont bankowych

Numer konta parafii
82 1240 1037 1111 0010 3457 0846

Numer konta na cel budowy kościoła
16 1240 2887 1111 0010 4097 0593

Tel: +48 601 791 020

Proboszcz, dostępny zwykle w poniedziałek

Tel: +48 784 305 001

Wikariusz, dostępny zwykle od wtorku do soboty

parafia.sw.rocha.lipkow@gmail.com

ul. Jakubowicza 120, 05-080 Lipków