Sakrament Bierzmowania

Bierzmowanie

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8).

Sakrament Bierzmowania jest, od strony przyjmującego, osobistym przyjęciem za swoje zobowiązań wiary wynikających z Chrztu świętego. Można więc go nazwać „osobistym potwierdzeniem Chrztu”, a także „sakramentem dojrzałości”. Przede wszystkim jednak Sakrament Bierzmowania jest niezmywalną łaską, wieczną pieczęcią wyrytą w duszy przyjmującego: znamieniem Ducha Świętego. Namaszczeniem i uzdolnieniem do rozeznania i przyjęcia swojego powołania w szeroko rozumianej rzeczywistości Kościoła. Przede wszystkim powołania (z którego żaden Bierzmowany nie jest zwolniony i bierze go na siebie wraz z tym sakramentem) do dawania świadectwa swoim życiem o Chrystusie. Każdy Bierzmowany będzie więc sądzony z tego, na ile świadczył, a na ile zaparł się Chrystusa swoim życiem, postępowaniem, słowami, postawą.

Stąd przygotowanie do tego sakramentu jest procesem, który ma uzmysłowić przyjmującemu wielkie zadanie odpowiedzialności za Kościół (czyli Wspólnotę Wiernych), udźwignięcie (czasem niezwykłych) darów Ducha Świętego i wyrobienie ducha służby, na wzór Chrystusa, który „nie przyszedł aby mu służono, lecz aby służyć, i dać swoje życie na okup za wielu” (Mt 20,28).

W naszej parafii przygotowanie do Bierzmowania ma następujący wymiar:

  1. Cotygodniowa Msza św. w niedzielę. Do przyjęcia rzeczywistości duchowej uzdalnia i przygotowuje nas przede wszystkim modlitwa. Stąd nie ma mowy o przygotowaniu do Sakramentu Dojrzałości, jeżeli nie spotykamy się regularnie przy Panu w ofierze Mszy świętej.
  2. Obowiązki wynikające z otrzymanego Indeksu bierzmowania – Udział w życiu liturgicznym: Nabożeństwo Różańcowe, Roraty, Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, Nabożeństwo Majowe i Czerwcowe.
  3. Oprawa Mszy świętej (zgodnie z podziałem na grupy).
  4. Udział w Triduum Paschalnym.
  5. Udział we wszystkich spotkaniach formacyjnych.