Małżeństwo

„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!”

(Mk 10,6-9)

Narzeczeni, bez względu na to, gdzie planują zawrzeć związek małżeński, zgłaszają się w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego osobiście, trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa.

W kancelarii parafialnej zgłaszają chęć zawarcia sakramentu małżeństwa i umawiają się na spisanie „Protokołu kanonicznego narzeczonych”. Na umówione spotkanie przynoszą następujące dokumenty:

  1. Świadectwo chrztu (z adnotacją „do sakramentu małżeństwa”) oraz świadectwo bierzmowania, jeśli informacji o bierzmowaniu z jakiś powodów nie ma na świadectwie chrztu.
  2. Dowody osobiste
  3. Zaświadczenia: o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich i poradnictwie rodzinnym.
  4. Ostatnie świadectwo katechezy szkolnej.
  5. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego w 3 egzemplarzach
  6. W przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.
  7. Jeżeli narzeczeni są oboje spoza terenu naszej parafii konieczne jest pozwolenie duszpasterza z parafii narzeczonej lub narzeczonego na ślub w innej parafii.