Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych

„Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone”.

(Jk 5,14n)

Wizyta u chorych i modlitwa nad nimi, sama w sobie, jest sakramentalium. Przypominamy, że ten piękny uczynek miłosierdzia, spełniany w duchu wiary, dodaje sił i ukierunkowuje chorego na Chrystusa. Pięknym zwyczajem jest kropić pokój chorego wodą święconą i w ten sposób powierzać go Bogu (nie należy jednak czynić z tego rytuału magicznego, czy zamiennika sakramentów!). Wizyta kapłana, dodatkowo, staje się okazją do przyjęcia jednego lub kilku spośród sakramentów świętych: Pokuty i Pojednania, Eucharystii, Sakramentu Namaszczenia Chorych.

W naszej parafii, z posługą sakramentalną, odwiedzamy chorych raz miesiącu, w 1 piątek miesiąca lub w 1 sobotę miesiąca, a w nagłych przypadkach w każdym innym czasie. 

Przy zgłoszeniu chorego należy określić jego stan zdrowia (zwłaszcza, czy jest on w stanie przyjąć Komunię Świętą). Numery telefonu do księży znajdują się w zakładce KONTAKT.

W domu chorego należy przygotować:

  • stół nakryty białym obrusem
  • krzyż i świece
  • kropidło i wodę święconą