Pogrzeb katolicki

Pogrzeb katolicki

„Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna”

(2Mch 12,43-45)

Modlitwa za zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia i najpiękniejszym darem, jaki możemy ofiarować osobie zmarłej. Pogrzeb katolicki jest formą wspólnej, uroczystej modlitwy za zmarłych. Formalności związane z pogrzebem i administracją cmentarza prosimy załatwiać z ks. Proboszczem.

Zgłoszenie pogrzebu osoby zmarłej, jeśli nie była ona mieszkanką naszej parafii, prosimy poprzedzić wizytą w jej parafii zamieszkania, w celu uzyskania pozwolenia na pogrzeb poza terenem parafii (wydawane od ręki).

Przy zgłoszeniu należy okazać następujące dokumenty

  1. Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
  2. Kartę zgonu
  3. Zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych przed śmiercią (wystawia kapelan szpitala lub duszpasterz parafii)
  4. Pozwolenie na pogrzeb z parafii, gdzie mieszkała osoba zmarła, jeśli nie jest z terenu naszej parafii.

Najlepszym darem dla osoby zmarłej jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.), dlatego należy wcześniej zadbać o przystąpienie do Spowiedzi. Zwyczajowo, na Mszy pogrzebowej zbierane są ofiary na kolejną Mszę świętą od uczestników pogrzebu, celebrowaną w intencji zmarłego w miesiąc po śmierci.