XV Niedziela zwykła 16.07.2023

1. W wakacje kancelaria czynna jest we wtorki i soboty. Nie ma Mszy św. porannej w tygodniu. Spowiedź na Mszach wieczornych (również w niedzielę) 15 minut przed ich rozpoczęciem.

2. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się: Przemysław Wiśniewski kawaler z parafii Św. Krzyża w Płocku i Zofia Bronisława Wróblewska panna z parafii tutejszej Zapowiedź 1. O ewentualnych przeszkodach w zawarciu tego sakramentu prosimy powiadomić tutejszych duszpasterzy.

3. W ostatnim tygodniu odeszli do Boga: śp. Michał Rojek oraz śp. Michał Bożyk. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…