Spotkania synodalne

Relacja ze spotkań synodalnych grup tematycznych w parafii Św. Rocha w Lipkowie, w dniach 22 – 25 lutego 2022 r.

1. Inicjowanie form sprzyjających pogłębianiu życia duchowego Parafian.

Wzbogacenie oprawy Mszy Św.
- Powrót do Mszy Św. poszczególnych wspólnot (Domowy Kościół, Rycerze św. Rocha), z pełną obsadą funkcji, w tym wprowadzenie do liturgii i Modlitwa Wiernych.
- Przywrócenie (po pandemii) procesji z darami na wszystkich Mszach Św.
- Po każdej Mszy Św. odmawianie modlitwy za wstawiennictwem św. Michała Archanioła lub Pod Twoją obronę…
Zadanie: członków wspólnot parafialnych i księży.
Uwagi
Odpowiedzi modlitewne na potrzeby chwili
Aktualnie, w sytuacji wojny na Ukrainie,
zorganizowanie nocy czuwania z modlitwą za Ukrainę i Polskę.
Zadanie: Jolanta Dobrzyńska, księża
Uwagi
Zrealizowane w ramach ogólnopolskiej akcjii Noc Walki o Błogosławieństwo... – 25/26 lutego.
Nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca
Upowszechnienie wśród parafin nabożeństw pierwszych sobót miesiąca – wyjaśnianie i przypominanie (np. poświęcenie tej tematyce niedzieli przed I. sobotą kwietnia.)
Zadanie księży.
Uwagi
Obchody Dnia Świetości Życia 25.III.
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (piątek) zainicjowanie: Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego i
Drogi Krzyżowej Dziecka Nienarodzonego.
Zadanie księży
Uwagi
Pielgrzymki i rajdy historyczne
Organizacja wyjazdów do okolicznych sanktuariów oraz rajdów historycznych.
Organizacja: Krzysztof Dobrzyński, Krzysztof Korytko.
Uwagi
Pogotowie Modlitewne
Internetowa grupa złożona z osób, które chcą się modlić za innych i w powierzonych im sprawach.
Połączenie sił modlitewnych z Kołami Żywego Różańca. Termin wprowadzenia: wrzesień 2022.
Organizacja: pani Wioletta Starnowska
Uwagi

2. Tworzenie wspólnot ewangelizacyjno-wychowawczych dzieci i młodzieży młodszej.

Schola dziecięca
Za pilne zadanie w pracy z dziećmi uzane zostało istnienie dziecięcej scholi, która śpiewałaby na mszach św. o godz. 11.30.
Brak organizatora.
Warunki podjęcia działania:
Poszukiwana jest osoba, która podjęłaby się prowadzenia scholi.
Rodzinne zabawy integracyjne po mszy św. dziecięcej
W każdą niedzielę po mszy św. o 11.30 planowana jest agapa oraz półgodzinne gry i zabawy rodzinne, ukierunkowane na dzieci w wieku ok. 6-10 lat, w części oparte o tematykę religijną. Początek po Świętach Wielkiej Nocy.
Koordynacja: Agnieszka i Michał Strzelec.
Warunki podjęcia działania:
Ks. Proboszcz wybuduje w kwietniu wiatę na agapę.
Potrzeba: min. 3-4 rodzin, które podejmą się organizacji rodzinnych zabaw (naprzemiennie).
Parafialne Warsztaty Wielkanocne
Warsztaty artystyczne wyrobów Wielkanocnych (palemki, pisanki, baranki) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W każdą sobotę od dnia 5.03 do 9.04 w godz. 11.30-16.30, zakończone kiermaszem w Niedzielę Palmową.
Prowadzi: pani Barbara Piela.
Uwagi
W trakcie realizacji.
Wycieczki tematyczne po Puszczy Kampinoskiej
Rodzinne wycieczki z przewodnikiem-leśnikiem celem bliskiego poznania otaczającego nas lasu. Program dla dzieci w wieku 11-14 lat.
Zadanie: Jolanta Dobrzyńska
Uwagi
Początek w maju.
Spływ kajakowy
Trzydniowy spływ kajakowy z biwakowaniem – dla rodzin, a w szczególności ojców z synami. Program dla młodzieży w wieku 11-14 lat. Termin 30.04 – 3.05.
Organizatorzy: Jolanta i Krzysztof Dobrzyńscy
Warunki podjęcia działania:
Zgłoszenie się kilku rodzin gotowych uczestniczyć w wychowywaniu dzieci przy przy wykorzystaniu elementów metody harcerskiej.

3. Organizowanie spotkań młodzieży licealnej i starszej.

Zespół młodzieżowy
Młodzież jest chętna do utworzenia zespołu prowadzącego śpiew na mszy św. o godz. 17.
Są chętni. Brak prowadzacego.
Warunki podjęcia działania:
Poszukiwana jest osoba z gitarą, która poprowadzi zespół.
Klub Filmowy
Dyskusje nad filmami chrześcijańskimi.
Organizator: pani Beata Klimczak
Uwagi
W trakcie realizacji.

4. Praca charytatywna w Parafii i pogłębianie więzi wspólnotowych.

Pomoc potrzebującym
Zawiązanie Bractwa Św. Rocha skupiającego osoby realizujące pomoc dla:
- potrzebujących z naszej parafii (potrzeby materialne, relacji z innymi, prace fizyczne),
- aktualnie - pomoc dla uchodźców z Ukrainy.
Odpowiedzialni: Marzena i Michał Dorosińscy
(Bractwo rozpoczęło pracę)
Uwagi
Wobec obecnego ogromu potrzeb Bractwo Św. Rocha chętnie przyjmie nowych członków.
Bezinteresowna wymiana dóbr i usług w parafii.
Zamieszczanie informacji typu: oddam – przyjmę – oferuję pomoc/pracę, itp., z wykorzystaniem tablicy ogłoszeń przy kościele i strony internetowej parafii.
Koordynacja: Osoba z Bractwa Św. Rocha
Uwagi