Sakrament Eucharystii

Pierwsza Komunia Święta

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie”.

(J 6,53)

Nie ma na tym świecie większego uniżenia, niż uniżenie Boga w Najświętszym Sakramencie. Bóg tak pokorny, że będąc Wszechmocnym i Nieskończonym, uniża się do kawałka chleba, by przebywać blisko człowieka. Komunia Święta nie jest więc nagrodą za dobre sprawowanie, ale tajemnicą spotkania człowieka z uniżonym Bogiem, który daje mu Swoje życie. Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej jest niezbędnym procesem, by dzieci mogły, na miarę swojego wieku, otworzyć swoje umysły i serca do godnego przyjmowania tego Sakramentu i zaprzyjaźnić się z Jezusem na całe życie.